Diensten

We leven in een tijd waarin we ons meer bewust zijn van de wereld om ons heen. We moeten erkennen dat er complexe maatschappelijke problemen zijn die we niet alleen kunnen oplossen. 

Thuis wil en kan graag met je samenwerken om kansen gelijker te maken.

Sociaal-culturele activiteiten

Organiseren en begeleiden van een divers programma van Thuisactiviteiten die de sociale en culturele binding bevorderen. Samenwerking

Brengt jouw idee/activiteit verschillende partijen samen omtrent een maatschappelijk vraagstuk? Wil je bijdragen aan een duurzame en inclusieve toekomst? Dan organiseren we de activiteit graag samen en maken we er een Thuisactiviteit van!

WageningenDOET

Samen met inwoners, organisaties en de gemeente werken we aan initiatieven die een verschil maken voor Wageningen en de wereld. Heb je zelf een idee of wil je meehelpen?

We helpen je graag op weg.

Experimenten

Met de Thuis-aanpak kijken we samen binnen de kaders van het bestaande (om te verbeteren), of buiten bestaande kaders (om een transitie op gang te brengen).Vraagstukken onderzoeken

In een veranderende wereld ontwikkelt Thuis je verder om een positieve bijdrage te leveren. Design thinking is hiervoor een geschikte tool.


Verandering ontstaat gesprek voor gesprek. Dat biedt kansen en aanknopingspunten om elke dag en zelfs elke ontmoeting te gebruiken als moment waarop de gewenste ontwikkeling gestalte krijgt.

Thuis brengt je graag in contact met verschillende groepen mensen:

  • Initiatiefnemers - mensen die actief actie ondernemen.
  • Referentiegroep - een afvaardiging van diverse belanghebbenden, zoals studenten, docenten, lokale ondernemers, welzijnsorganisaties, of mensen in de cultuursector.
  • Publiek - toeschouwers met gevraagd of ongevraagd input of advies. 

Voorbeelden van onze projecten:


Dat Thuis uniek is weten wij natuurlijk allang ;) Niet alleen onze plek, de mensen en de initiatieven zijn bijzonder, ook onze werkwijze trekt de aandacht. Wij geloven er namelijk in dat een andere toekomst mogelijk is, maar dat daar wel radicaal andere processen voor nodig zijn!

#Superdiversiteit = superinteressant en superwaardevol. Maar misschien ook wel superingewikkeld en superdynamisch...

Laten we eerlijk zijn: het leven kan soms ruk zijn. Mentale gezondheid is belangrijk voor iedereen. Maar je hebt soms ook inspiratie nodig, hoe pakken andere mensen het aan als ze zich neerslachtig voelen?