Wat opdrachtgevers over ons zeggen...

"De bijeenkomsten rondom de Voedselagenda van Wageningen zijn echt op rolletjes verlopen. Als er al problemen waren, was daar van buiten niets van te merken. 

Het zag er professioneel en verzorgd uit (bijvoorbeeld met de mooie slides). Het draaiboek zat goed in elkaar en de opbouw van de sessies was ook heel goed wat ons betreft. De facilitatoren en notulisten hebben het heel goed gedaan en waren prima voorbereid. Ook was de hoge opkomst heel fijn, wat mede aan jullie mobilisatiekracht te danken is. We zijn kortom heel blij dat we deze opdracht aan Thuis hebben verleend en zien uit naar verdere samenwerking!"

Janneke Bruil

gemeente Wageningen

"In de ontwikkeling en uitvoering van de publiekscampagne 'bespaar energie, bespaar geld', waarvoor ik ben ingehuurd als communicatieprofessional, is de rol van Thuis onmisbaar. Dat heeft twee redenen: allereerst is het netwerk van Thuis enorm, zonder al hun contacten hadden we de campagne nooit zo breed kunnen uitdragen en zo dicht bij de doelgroep kunnen komen. Ten tweede omdat Thuis een groot belang hecht aan het betrekken van de doelgroep in de communicatie. Iets wat ik als communicatieprofessional wel wil, maar wat lastig uit te voeren is, want waar begin je? 

Ook het belang van het ontwikkelen van de campagne mét de doelgroep (in plaats van achter je bureau in je eigen bubbel) is enorm waardevol gebleken. Echt een werkwijze die ik nog veel vaker ga toepassen in mijn werk. Want de inzichten die dat oplevert krijg je zelf simpelweg niet bedacht. En mijn werk wordt er ook nog eens leuker door, omdat ik mét de doelgroep mag werken voor wie ik het allemaal doe. 

Kortom, met Thuis in je team maak je ook daadwerkelijk die vertaalslag naar de echte wereld, de echte mensen en echte verhalen. Dat vergroot de kwaliteit én effectiviteit van publiekscampagnes enorm!"

Sabine van Stuijvenberg

creatieve communicatie