Zo is Thuis ontstaan

Het is een warme zomeravond in Wageningen. Twee vrienden zitten samen buiten in de tuin. Ze hebben het over de toekomst. Over dromen. Over wat ze het allerliefst zouden willen doen. Later. Als ze groot zijn. Dit is het begin geweest. Het begin van een avontuur om een idee om te zetten naar werkelijkheid. Het zaadje van Thuis Wageningen werd gezaaid.

Elsje en Tutku vonden elkaar nadat Elsje haar op 8 december 2014 een berichtje stuurde. Ze had een artikel gelezen over een club jonge mensen die nieuwe dingen wilden organiseren om verschillende mensen met elkaar te verbinden en te werken aan een fijner Wageningen. Een koffiedate verder en Elsje en Tutku spraken af om de krachten te bundelen en zo is Thuis Wageningen in 2015 werkelijkheid geworden.

Waarom Thuis?

Elsje en Tutku vonden het belangrijk dat mensen uit verschillende leefwerelden elkaar meer zouden kunnen ontmoeten. Beide wilden maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Die twee basisideeën leiden tot de ontwikkeling van Thuis. Of zoals ze dat toen verwoorden:

"Wij willen een gedeelde woonkamer in Wageningen creëren waar we elkaar ontmoeten, mensen met elkaar verbinden en talenten, ideeën en materialen delen. Wij zien dat veel materialen en talenten onbenut blijven en dat ontmoetingen tussen mensen ertoe kunnen leiden dat deze materialen en talenten opnieuw ingezet kunnen worden om samen met elkaar Wageningen nog fijner maken."

Wat hen dreef waren aan de ene kant eigen waarden over wat zij belangrijk vonden. Aan de andere kant waren er ook allerlei ontwikkelingen in Wageningen en de rest van de wereld die hun ideeën sterkten.


De groei van Thuis

Toen Thuis startte begon het als een idee van een paar mensen. Al snel haakten er anderen aan. Mensen die mee wilden doen op allerlei vlakken. Samen met Thuismakers, bezoekers en samenwerkingspartners hebben we vorm gegeven aan de organisatie.

Sinds 2018 is Thuis hoofdaannemer van het samenwerkingsverband Welsaam in het sociaal domein van de gemeente Wageningen. Dit kreeg Thuis meer financiële ruimte, en werd opeens veel meer mogelijk: langetermijnplannen maken, mensen in dienst nemen, een nieuwe huisstijl lanceren, sociocratisch werken, organisatieprocessen verbeteren en (met behulp van andere subsidieverstrekkers) het pand verbouwen. Hierdoor is er nu een thuisbasis waar burgers en organisaties op aanhaken en zo bijdragen aan Thuis en de stad.

Grote ambities

De ambitie van Thuis is altijd groter geweest dan het aanbieden van deze ontmoetingsplek en werkplek. Wij willen structurele veranderingen in de samenleving teweeg brengen. De plek is hierin een essentieel middel, maar het werk moet overal gedaan worden.

Samen met Thuismakers is er gewerkt aan een plan om deze grotere ambitie te realiseren door middel van een teamuitbreiding. Deze teamuitbreiding was nodig om aan de gang te kunnen met het verder ontwikkelen van Thuis. Tijdens de sessies hebben we stilgestaan bij de toekomst van Thuis. "Wat is de missie van de organisatie? Welke rol willen wij innemen in de samenleving? En hoe worden we financieel onafhankelijker?

Samen met Thuismaker Jesper Broekhof organiseerden we strategische sessies waardoor we met elkaar duidelijk kregen welke betekenis we geven aan woorden als verbinden, meedoen, inclusiviteit, duurzaamheid en sociale onderneming. Uiteraard dachten we ook na over wat de meerwaarde was van Thuis voor anderen. En daarin liepen we vast.

Thuis heeft de ontmoetingsruimte, we verhuren ruimten, we ondersteunen initiatieven, we agenderen vraagstukken, we zetten projecten op en organiseren activiteiten. Wij vonden het lastig om de gemene deler tussen deze activiteiten te ontdekken, en te komen tot strategische pijlers en een aanpak. We zaten er met onze neus te dicht op.

Margreet opperde toen het idee om met Design Thinking aan de slag te gaan. Een mensgerichte methode waarmee je werkt aan vraagstukken. De eindgebruikers denken en doen mee bij het helder krijgen van de vraag en het bedenken van een aanpak. Wat nou als we zelf deze aanpak zouden uitproberen om te ontdekken hoe het werkt om te achterhalen op welke manieren Thuis meerwaarde kan bieden aan de maatschappij? Dat idee werd met open armen ontvangen. 

Aan de hand van deze methode hebben we gezamenlijk een proces uitgedacht waar we met belanghebbenden aan de gang zijn gegaan met onze verandervraag: "Hoe leidt Thuis projecten om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en bij te dragen aan een duurzame en inclusieve samenleving met de ambitie om in 2024 een sociale onderneming te zijn." Onze insteek is altijd om het met open blik te kijken, de verschillende belanghebbenden te betrekken en samen naar een aanpak te zoeken. Zolang die aanpak niet schadelijk is voor Thuis en anderen, gaan we ermee aan de slag. Op die manier hebben we diverse dingen binnen Thuis gemaakt én konden we groeien.

En de toekomst van Thuis?

Die staat nog niet vast, die maken we samen.