Kledingherstelwerkplaats

Herstel je kleding een steek per keer

Bij Thuis Wageningen hebben we een unieke plek gecreëerd waar mensen kunnen samenkomen om de kunst van kledingreparatie te leren van Annelot. Annelot is een ervaren vakvrouw, en zij staat om de twee weken klaar in de Stadskamer van Thuis om je te begeleiden bij het repareren van je geliefde kledingstukken. Haar missie is om mensen te empoweren en hen de vaardigheden te geven om zelf hun kleding te herstellen, waardoor de levensduur van hun favoriete items wordt verlengd. Geen ervaring nodig!

Verbinding met je kleding
In een wereld van snelle wegwerpmode streeft Annelot naar verandering. Annelot gelooft namelijk niet alleen in het herstellen van kledingstukken, maar ook in het herstellen van de relatie die je hebt met je kleding. Door zelf (te leren) je kleding te repareren, ontstaat er een unieke band tussen jou en het stuk textiel. Met zorgzaamheid en duurzaamheid krijg je meer waardering voor het vakmanschap dat schuilgaat achter elk kledingstuk.

Handgemaakte aandacht
Alles in de Kledingherstelwerkplaats gebeurt met de hand. Annelot begeleidt je stap voor stap, in het Nederlands of Engels, en ze past haar instructies aan op zowel links- als rechtshandigen. Deze persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat je niet alleen de techniek leert, maar ook begrijpt waarom en hoe reparaties worden uitgevoerd.

Naast reparaties kun je ook leren upcyclen om creatieve manieren te ontdekken om je kleding te verfraaien en een uniek tintje toe te voegen. Zo handel je duurzaam én breng je je eigen stijl tot uitdrukking.

Tweewekelijks op donderdag

Kom langs in de Stadskamer van Thuis. Deelname is gratis. Annelot is er om de week op donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur (zie agenda). Samen kunnen we een verschil maken, een steek per keer.


Mend your clothes one stitch at a time

At Thuis Wageningen we have created a unique place where people can come together to learn the art of clothing repair from Annelot. Annelot is an experienced professional, and she is available every two weeks in the Stadskamer van Thuis to guide you in repairing your beloved garments. Her mission is to empower people and give them the skills to repair their own clothes, extending the life of their favorite items. No experience necessary!

Connection with your clothes
In a world of fast, disposable fashion, Annelot strives for change. Annelot not only believes in repairing garments, but also in restoring the relationship you have with your clothes. By (learning to) repair your clothing yourself, a unique bond is created between you and the piece of textile. With care and sustainability you gain a greater appreciation for the craftsmanship behind each garment.

Handmade attention
Everything in the Clothing Repair Shop is done by hand. Annelot guides you step by step, in Dutch or English, and she adapts her instructions to both left and right-handed people. This personal approach ensures that you not only learn the technique, but also understand why and how repairs are carried out.

In addition to repairs, you can also learn to upcycle to discover creative ways to embellish your clothes and add a unique touch. This way you act sustainably and express your own style.

Every other week on Thursday

Come visit the City Room of Home. Participation is free. Annelot is there every other week on Thursday afternoons from 2:00 PM to 4:00 PM (see calender). Together we can make a difference, one stitch at a time.