Sociocratie 3.0

De wereld verandert snel en dat vraagt om continu aanpassen en bijsturen. Om met Thuis te blijven werken aan de visie en missie is het nodig dat we continu flexibel meebewegen. Daarom mag de status quo bevraagd worden, daarom willen we de waarde van elk individu zo goed mogelijk benutten. Dat kan het best bij een gelijkwaardige samenwerking, waarbij iedereen zich eigenaar voelt van het geheel.

Daarom werkt Thuis op basis van sociocratie 3.0 en hanteren wij zeven principes. Deze principes worden hierna één voor één toegelicht. Door op basis van deze principes samen te werken, zorgen we voor onderling vertrouwen, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling én werkplezier.

7 principes

  • Ervaring als kennisbron

Als we écht iets willen veranderen dan moeten we oude systemen en denkwijzen kritisch benaderen. Daar hebben we bij Thuis veel ervaring mee.

Vaak hebben we ideeën hoe we iets groots of kleins kunnen veranderen voor meer impact. Dan gaan we bij Thuis en met partners aan de slag om dit idee uit te proberen in de praktijk. Vervolgens evalueren we met elkaar of we het gewenste effect bereiken of niet. Het experiment hoeft niet perfect te zijn, maar: "Goed genoeg voor nu en veilig genoeg om te proberen".

  • Openheid

Om toegankelijk en open te zijn en anderen te inspireren delen wij zoveel mogelijk van wie wij zijn, wat wij doen en wat wij weten. Dit doen wij in het Engels en in het Nederlands om voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te zijn. Binnen Thuis zorgt de toegang tot informatie (m.u.v. privacygevoelige informatie, wachtwoorden en pincodes) ervoor dat je beter weet wat er speelt, waardoor je makkelijker mee kan doen en we betere beslissingen kunnen maken met elkaar.

  • Eigenaarschap

Iedere Thuismaker geeft richting en invulling aan de organisatie. Vanuit je eigen rol draag je bij aan de gezamenlijke missie. Dit doe je door het lef te hebben om kansen aan te grijpen. Het inbrengen van uitdagingen en kansen is een ieders verantwoordelijkheid en dit bepaalt de richting die we met elkaar opgaan. Feedback geven om samen te groeien en impact te maken is hier onderdeel van. Ook de bezoekers en huurders delen tot op zekere hoogte mee in het eigenaarschap van Thuis.

  • Gelijkwaardigheid

Alle Thuismakers zijn gelijkwaardig. Er is geen baas die vertelt wat we moeten doen, maar we werken allemaal vanuit dezelfde visie en missie. Elke Thuismaker voegt op zijn of haar manier waarde toe aan de organisatie. Daarom maken we beslissingen op basis van die verschillende perspectieven, waarin elke stem gelijk is. 


  • Experimenteren en continu verbeteren

We gaan aan de slag, voordat de perfecte aanpak uitgewerkt is. "Goed genoeg voor nu", betekent vaak dat er later een betere variant nodig is. We veranderen stap voor stap en kijken waar er ruimte voor verbetering is. Hiervoor is het nodig kritisch naar ons werk te kijken, de status quo te bevragen, te overdenken, evalueren en elkaar feedback geven. Dit helpt ons bij persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling die we als organisatie beogen.

  • Evaluatie

Wat we doen is alleen effectief als de inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de omwenteling naar de wereld van morgen. Als het hier niet aan bijdraagt moeten we andere dingen doen. We vragen onszelf daarom continu af of dat wat we doen bijdraagt aan het doel van Thuis.

  • Instemming

Bij Thuis mag je meebeslissen als iets invloed op je heeft. Hierbij maken we beslissingen op basis van instemming, ofwel consent. Als iemand een voorstel doet is er ruimte voor verhelderende vragen. Als het duidelijk is waar het over gaat, kijken we met elkaar of er bezwaren zijn. Als er bezwaren zijn, wordt het voorstel aangepast. Zo gaan we net zo lang door tot het voorstel goed en veilig genoeg is om te proberen.

Thuismaker worden?

Wil jij ook met sociocratie 3.0 werken? Kijk dan eens bij onze vacatures!