Wake up Wageningen

Thuiskomen in het hier en nu

Je bent welkom bij Wake Up Wageningen, een Sangha geïnspireerd door de zen-traditie van Thich Nhat Hanh. Onze groep biedt een veilige en verbindende ruimte voor iedereen, een plek waar we samen mediteren, ervaringen delen en genieten van thee.

Ons programma omvat onder andere een welkomstintroductie, namenronde, zingen van een Plum Village-lied, geleide meditatie, open ruimte voor lezingen of bewegingsoefeningen, stilte meditatie, en het delen van persoonlijke inzichten.

Voel je welkom om mee te doen, ook als je nog nooit hebt gemediteerd. Samen groeien we rust, vreugde en verbondenheid.

Opgeven voor de avond hoeft niet. Deelname is gratis, een donatie is welkom.

Bijeenkomsten op maandag en donderdag

Bij Wake Up Wageningen hebben we vaste bijeenkomsten op de 1e donderdag van de maand (20.00-21.30u) en de 3e maandag van de maand (19.30-21.00u).


Coming home in the here and now 

You are welcome at Wake Up Wageningen, a Sangha inspired by the Buddhist Zen tradition of Thich Nhat Hanh. Our group offers a safe and connecting space for everyone, a place where we meditate together, share experiences and enjoy tea.

Our program includes a welcome introduction, name round, singing a Plum Village song, guided meditation, open space for lectures or movement exercises, silent meditation, and sharing personal insights. 

Feel welcome to participate, even if you have never meditated before. Together we grow peace, joy and connection.

There is no need to register for the evening. Participation is free, a donation is welcome.

Meetings on Monday and Thursday

At Wake Up Wageningen we have regular meetings on the 1st Thursday of the month (8:00 PM - 9:30 PM) and the 3rd Monday of the month (7:30 PM - 9:00 PM).