Verhuurbeleid Thuis

Huurders hebben rechten en verantwoordelijkheden jegens het gehuurde pand en de verhuurder. Ons verhuurbeleid heeft de intentie deze rechten en verantwoordelijkheden duidelijk uiteen te zetten, zodat je als huurder beter begrijpt wat van jou wordt verwacht en wat je van ons kunt verwachten.

In het verhuurbeleid lees je over de regels wat wel en niet mag bij onze locatie.

Met het delen van ons verhuurbeleid willen we ervoor zorgen dat alle huurders op gelijke wijze worden behandeld. Dit voorkomt willekeurige beslissingen en stimuleert consistent en eerlijk handelen.

Missie en visie

Thuis wil samen met jou de toekomst veranderen. Omdat het anders moet. Omdat het anders kan.

We leven in een wereld waar verschillende maatschappelijke vraagstukken elkaar in een razend tempo opvolgen. Zij hebben een grote, ontwrichtende en soms onomkeerbare invloed op onze toekomst en die van de wereld. Denk aan de gevolgen van de klimaatcrisis, verdeeldheid in samenleving met een steeds groter wordende kloof tussen verschillende groepen.

De tijd dringt. Niets doen is geen optie.

Thuis Wageningen gelooft er in dat we samen de koers kunnen veranderen. Dat een duurzame en rechtvaardige wereld in 2030 mogelijk is.

We gebruiken de 'Sustainable Development Goals' (SDG's) hiervoor als leidraad. Twee SDG's zijn voor ons belangrijk: SDG 10) minder ongelijkheid in een land, en SDG 17) samenwerking om de doelen te bereiken. Dit betekent dat mensen, organisaties en bedrijven samen moeten werken en dezelfde doelen moeten hebben, op verschillende niveaus.

Waarom wij (onze ruimtes) graag delen

We willen onze locatie aan de Stationsstraat 32 in Wageningen optimaal inzetten om te kunnen experimenteren met maatschappelijke vraagstukken Dit doen we door:

 • Zelf gebruik te maken van de ruimtes als werk- en vergaderplek, en onze Stadskamer in te zetten als ontmoeting- en werkplek.
 • Verschillende Thuisactiviteiten te organiseren:
  A) We nemen de activiteit op in het programma van Thuisactiviteiten omdat het bijdraagt aan de missie van Thuis;
  B) We verhuren de ruimte, zodat we de inkomsten kunnen inzetten om activiteiten te organiseren waarmee we de doelen van Thuis behalen.
 • De ruimtes te verhuren aan individuen, organisaties, instellingen en bedrijven

Doelen:

 • Wij willen activiteiten faciliteren en organiseren die bijdragen aan de missie van Thuis;
 • Een wederkerige relatie met partijen die activiteiten voor het Thuisprogramma organiseren. We vinden het fijn als zij zich betrokken voelen bij Thuis, en het Thuisverhaal delen. Bij deze activiteiten is de waarde-uitwisseling- (ruimte, tijd, etc) in balans.

De ruimte bij Thuis huren? Dit wel en dat niet

Er zijn verschillende soorten activiteiten die bij Thuis kunnen plaatsvinden. De activiteiten die bij ons worden georganiseerd mogen niet in strijd zijn met onze missie/visie.

Waarvoor je beter een andere locatie kunt zoeken: 

 • (familie)feestjes
 • religieuze bijeenkomsten
 • activiteiten ter promotie van een politieke partij
 • activiteiten met versterkte live-muziek

We willen graag fijn blijven samenwerken met horeca in de buurt, daarom verhuren we locatie bijvoorbeeld niet voor feesten en partijen.

Uitzonderingen hierop zijn ter beoordeling van het Verhuurteam en/of de beheerder.

Op alle activiteiten die bij Thuis worden georganiseerd zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

(T)huisregels

Thuis werkt op basis van gedeelde verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de volgende gebruiker de ruimte aantreft zoals jij hem achterlaat.

Als je een ruimte hebt gebruikt moet je hem altijd netjes achterlaten, zodat de volgende gebruiker er zo weer in kan. In elke ruimte ligt een instructiemap hoe je de ruimte opruimt. Afhankelijk van de ernst van de situatie kun je een waarschuwing of een boete krijgen.

Als je moet afsluiten omdat er niemand van Thuis aanwezig is, dan krijg je een checklist voor afsluiten. Je wordt gevraagd deze in te vullen en ingevuld in de brievenbus van Thuis te doen. De Host opent de volgende dag de brievenbus en bekijkt de checklist. Het Verhuurteam loopt alle bijzonderheden na.

Gaan we samenwerken?

Wij vinden het altijd fijn om samen te werken, vooral als het de SDG's ondersteunt. Dit hoeft zich niet te beperken tot het kosteloos beschikbaar stellen van de ruimte, laten we elkaar vooral versterken!

Vaste Thuisactiviteiten worden écht onderdeel van de ontwikkeling van Thuis:

 • Ontvang de maandelijkse update over het geheel van Thuis en wordt uitgenodigd voor Thuismakersevenementen, zodat je je onderdeel voelt van onze community;
 • Thuis werkt sociocratisch. Dat betekent dat Thuismakers die vaste activiteiten organiseren mogen meebeslissen over zaken binnen Thuis die invloed hebben op hun activiteit;
 • Het Verhuurteam draagt zorg voor het tweemaal per jaar afnemen van de van Welsaam-enquête bij de deelnemers.

Eenmalige activiteiten:

 • Iemand van het Verhuurteam denkt mee met de activiteit en de activiteit denkt mee met Thuis;
 • We pakken de communicatie samen op. Mogelijk in huisstijl van Thuis, maar in elk geval met het logo van Thuis. Hierover ontvang je later bericht;
 • Impact van de activiteit in kaart brengen voor halfjaar/ jaarrapportage door o.a. het aantal bezoekers door te geven, terug te koppelen hoe de activiteit ging, en wat de impact van de activiteit is geweest. Indien de activiteit een Welsaam-activiteit is, wordt ook de enquête van Welsaam afgenomen.
 • Bij de activiteit wordt altijd even het verhaal van Thuis vertelt en wordt er actief gevraagd om een donatie te doen.

Partners van Thuis

Organisaties (hoofdaannemers) binnen Welsaam kunnen de ruimte gratis gebruiken.

Activiteiten van het GAN (Green Active Network) sluiten vaak aan bij de missie van Thuis, waardoor de waarde-uitwisseling ervoor kan zorgen dat er geen huur betaald hoeft te worden.

Evaluatie

We horen graag over jouw ervaringen met het boeken en gebruiken van de ruimte. Je krijgt daarom van ons altijd een evaluatieformulier achteraf toegestuurd.

Verhuurteam van Thuis

Het Verhuurteam bestaat uit minimaal vier Thuismakers waaronder de financieel administrateur, een vertegenwoordiger van vaste huurders, de locatiecoördinator en de beheerder.

Het Verhuurteam ondersteunt de beheerder o.a. bij het afsluiten van huurcontracten. Bij een nieuwe vaste Thuisactiviteit is er altijd iemand uit het Verhuurteam die de activiteit bezoekt om te zien wat de activiteit inhoudt en welke impact het heeft.

Je bereikt het Verhuurteam via reserveren@thuiswageningen.nl