De community van Thuis is een verzameling van verschillende mensen die één ding gemeen hebben: We geloven dat wij een verschil kunnen maken voor een duurzamere wereld.

Thuis Wageningen is een missie gedreven organisatie waar we met hart en ziel werken aan maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we in opdracht van of op eigen initiatief, maar altijd in samenwerking met betrokken inwoners, kennisinstellingen, het maatschappelijk veld, de lokale overheid en het bedrijfsleven.

Met onze projecten ontwikkelen we impactvolle oplossingen en dragen zo bij aan de wereld van morgen. Zo werken we aan een inclusieve samenleving, een duurzame stad, en maken we mensen bewust van hun eigen leiderschap en ondersteunen hen bij het opzetten van eigen initiatieven.

We werken vanuit onze ontmoetings-, en werkplek in het centrum van Wageningen. Hier brengen we mensen uit verschillende leefwerelden samen en bieden we letterlijk ruimte voor ideeën die bijdragen aan een andere toekomst.

Dit realiseren we samen met onze Thuismakers community. Deze bestaat uit zo'n 30 - 60 mensen met verschillende achtergronden die elk hun eigen perspectief meebrengen en zo een waardevolle bijdragen leveren aan onze organisatie. Thuis werkt op basis van Sociocratie 3.0 en we nemen besluiten op basis van consent. Dit betekent dat iedereen die geraakt wordt door een besluit daarover mag meebeslissen. Om dit werkbaar te maken werken we met teams. Alle teams worden in het kernteam vertegenwoordigd door iemand actief in dat team. 

Het kernteam

Het kernteam legt de basis waar de rest van Thuis op kan bouwen. 
Samen vullen ze elkaar aan en versterken ze elkaars talenten.

Onze Thuismakers

Thuismakers zijn mensen die hun tijd, talent, kennis en ideeën met Thuis delen. Dit doen ze op hele verschillende manieren. De één is host, de ander werkt mee aan de Thuis-strategie en weer een ander schrijft content voor social media. We stellen er een aantal aan je voor