Project 'Hoe ziet jouw bieb eruit?'

Peiling onder inwoners van Wageningen naar hun wensen voor de bibliotheek van de toekomst

De bibliotheek in Wageningen (bblthk) sluit niet aan bij de veranderingen in de samenleving en de behoeften die er zijn. Zij wilden onderzoeken hoe de bblthk het culturele klimaat kan bevorderen en haar steeds verdergaande maatschappelijke functie vervullen. Maar: een toekomstbestendige bibliotheek ontwerpen kan niet zonder de belanghebbenden te betrekken. 

Thuis deed daarom onderzoek, om antwoord te geven op de vraag: "Wat zijn Wageningse wensen voor de bibliotheek van de toekomst? Dat deden we op vier manieren: 

Interactieve installatie

De bblthk heeft duizenden bezoekers per maand, waaronder ook de doelgroepen waar speciale aandacht voor is. Door de interactieve installatie werden alle bezoekers uitgenodigd om hun wensen en behoeften aan te geven. De installatie was zo ontworpen worden dat mensen zelfstandig kunnen participeren, en is specifiek rekening gehouden met de doelgroepen jeugd 0 tot 18 jaar en mensen met lage basisvaardigheden, zodat ook zij kunnen participeren.

Activiteiten bezoeken

Er zijn al activiteiten (bij de bblthk) waar de doelgroepen komen. Dit bleken geschikte momenten om ook de wensen van de doelgroep op te halen. Om ook de wensen van de doelgroepen op te halen die nog niet bij de bblthk komen, is Thuis op verschillende plekken in de stad geweest om actief zelf kwalitatieve data op te halen. 

Communicatie voor participatie

Om breed input te verzamelen zal er ook gecommuniceerd worden over het participatieproces via diverse communicatiekanalen, zodat ook mensen die niet bij de bblthk komen, of waar geen gerichte activiteiten voor worden georganiseerd, hun input kunnen geven. 

Focusgroepen

De bblthk wilde met name inzicht bij de doelgroepen jeugd 0-18 jaar (en hun ouders) en inwoners met ontwikkelvragen en lage basisvaardigheden. Daar hebben we als Thuis ook specifiek mensen die nu (nog) niet naar de bibliotheek komen aan toegevoegd. In dit document wordt per doelgroep beschreven wat we hebben opgehaald. 

Samen delen

We delen de uitkomsten van het onderzoek heel graag met je, omdat we bij Thuis graag andere mensen inspireren. Kennis delen. Daarom staat hieronder het rapport als download beschikbaar, én vind je persona's en verhalen. Als je een keer met Thuis wilt sparren: we zijn er graag voor je! 

Uitkomsten

Thuis heeft op verschillende manieren onderzocht hoe de bblthk toekomstbestendig kan zijn. Dat hebben we gevraagd bij mensen die al bij de bblthk komen, maar óók aan jeugd, mensen met lage basisvaardigheden én aan mensen die niet bij de bblthk komen. Er is ontzettend veel feedback opgehaald, veel meer dan we van tevoren hadden bedacht. Inwoners voelen zich erg betrokken bij de bblthk!

Wil je weten wat de uitkomsten waren? Lees dan onze conclusies & aanbevelingen!

Jeugd 0-18 jaar

Over 't algemeen vindt 'de jeugd' de bblthk best kid-friendly. Maar geluid is wel een dingetje. Ouders worden gek van die bruisende energie, maar kinderen willen kunnen rondrennen en kletsen zonder anderen te storen. Kinderen willen niet schatgraven tussen de planken. Zij zeggen: sorteer die kinderboeken op thema, en zet stripboeken lekker op alfabet. En, hup, laat ons de voorkant van die boeken zien! En over de bibliotheekindeling gesproken – aparte chillhoeken voor Young Adults, please! Plus een scheiding tussen de kiddo's en de ouderen. Kids moeten bewegen, en ouderen moeten comfy kunnen zitten.

Wat jongeren écht willen is gewoon een chillplek met relaxte zitjes waar ze lekker mogen kletsen. Ruimere openingstijden, vooral 's avonds en zondagen, zijn voor hen een grote wens. Sommigen jongeren dromen zelfs van 24/7 open, slaapmogelijkheden in de bblthk, en horeca met fastfood, koffie, snacks! Zij willen graag elkaar kunnen ontmoeten, maar ze zoeken ook loopbaanbegeleiding, gameworkshops, programmeren, muziek luisteren en popdagen met snacks en een bar. 

Mensen met lage basisvaardigheden

In de bblthk hebben we een inclusieve installatie gecreëerd, ontworpen om door diverse groepen te worden gebruikt. De installatie had papieren vragenlijsten voor mensen die niet-digivaardig zijn, en vragen in eenvoudig B1-Nederlands en Engels voor mensen met beperkte taalvaardigheid. 

Om de behoeften van mensen met lage basisvaardigheden te begrijpen, bezochten we de Voetbalwerkplaats en werkten samen met Vluchtelingenwerk, Meedoenbalie en Oekraïense vrouwen. Bij de Voetbalwerkplaats gaven deelnemers aan dat ze regelmatig naar de bibliotheek gaan, maar drempels ervaren, zoals stilte en leesbeperkingen. Ze willen hulp op maat, geïnspireerd door vroegere niet-schoolse activiteiten.

Deelnemers met lage basisvaardigheden suggereerden aanpassingen in de bibliotheekinrichting, zoals praatcomputers en visuele aanwijzingen. Ze voelen zich soms ongemakkelijk en benadrukken de noodzaak van begeleiding. Financiële overwegingen beïnvloeden sommigen om de bibliotheek te vermijden. Ze willen lokale lezingen, rekenhulp en podcasts over geschiedenis.

Vluchtelingen hebben beperkte kennis van de bblthk en pleiten voor meertalige communicatie, Nederlandse lessen, eenvoudige boeken en luisterboeken. Ontmoetingsbehoeften worden niet vervuld in de huidige bibliotheekomgeving.

Bij de vraag over de maakplaats tonen velen enthousiasme, waarbij ze benadrukken dat het hen de kans biedt om ongeacht taalvaardigheid dingen te maken, te leren en samen bezig te zijn.

Mensen die (niet) bij de bblthk komen

In het gehele onderzoek zagen we diverse wensen en meningen van bibliotheekbezoekers, zowel van degenen die al bekend zijn met de bibliotheek als van nieuwe potentiële bezoekers.

Sommige bezoekers komen naar de bibliotheek voor kranten, tijdschriften, internetgebruik, of deelname aan activiteiten zoals lezingen. Anderen slaan een bibliotheekbezoek over, vaak vanwege het niet lezen van boeken of een gebrek aan geduld.

Wensen voor de bibliotheek:
Wat deelnemers graag in de bblthk willen zijn een laagdrempelige expositieruimte, computers om te oefenen, muziek, lezingen, een uitgebreidere boekencollectie, podcasts en ondersteuning bij formulieren en programmeren. Digitale vaardigheidsondersteuning wordt genoemd als een gewenste service. Sommigen geven echter de voorkeur aan hulp bij overheidszaken elders, zoals bij het Startpunt. Ook zijn er positieve reacties op de Maakplaats, vooral met betrekking tot creatieve activiteiten zoals knutselen.

De meningen over de toegevoegde waarde van horeca zijn verdeeld. Sommigen willen graag koffie, thee en broodjes, terwijl anderen de voorkeur geven aan beperkte voorzieningen om geen restaurantachtige drukte te creëren.

Deelnemers benadrukken de behoefte aan aparte ruimtes, vooral voor kinderen en ontmoetingen. Flexibele tijden en geen verplichtingen worden gewaardeerd. Er zijn verlangens naar exposities, ukelele muzieklessen en creatieve workshops.

Sommige mensen zijn niet op de hoogte van beschikbare diensten. Het verlagen van de drempel om eens binnen te stappen wordt voorgesteld via groepsrondleidingen of door uitleg bij buurthuizen, en een vriendelijke ontvangst.

Nieuwsgierig naar meer?

Neem contact op met Elsje van de Weg, sociaal innovator bij Thuis en projectleider voor 'Hoe ziet jouw bieb eruit?'. Zij vertelt je graag meer over wat Thuis voor jou kan betekenen. Je bereikt Elsje via elsje@thuiswageningen.nl .