Thuis wil impact maken op

Decentralisatie en burgerparticipatie

De overheid brengt steeds meer taken lokaal onder bij gemeentes en burgers. Zij moeten meer zelf organiseren. Denk bijvoorbeeld aan de participatiewet of jeugdzorg. Dit biedt kansen aan gemeenten en bewonersorganisaties om zaken lokaal en meer op maat in te richten. Maar het brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee.

Duurzaamheid

Er is steeds meer te doen op het gebied van duurzaamheid, en hoe je als burger daar aan kan bijdragen. Vegetarisch eten, kleding ruilen, afval rapen, bewuster consumeren en spullen repareren zijn een aantal dingen die toen steeds meer aandacht begonnen te krijgen.

Toename polarisatie

Tegenstellingen in de samenleving worden steeds scherper en duidelijker. Er was en is, sprake van toename van culturele en etnische diversiteit. De kloof tussen arm en rijk, laag- en hoogopgeleid en tussen kansarm en kansrijk wordt groter, wat een grote druk legt op sociale bindingen in de samenleving. 

Wageningen is een hele diverse stad. Er zijn veel mensen met verschillende culturele achtergronden. Er is een grote groep jongeren die hier aan de WUR studeren. In 2014 was de WUR al begonnen om zich uit de stad terug te trekken en zich meer en op de campus te vestigen. Wat wij zagen was dat deze groepen langs elkaar heen leefden met veel vooroordelen over elkaar. Wij vroegen ons af hoe dat mogelijk is in een compacte stad als Wageningen. Hoe kunnen we ook deze groepen met elkaar verbinden, zodat ook zij het mooie ontdekken van deze diverse stad?