Diensten

Processen inclusief maken

Wanneer jouw organisatie aan de slag gaat met een nieuw beleid, dienst of project, heeft dit niet alleen impact op jou en je team, maar ook op je samenwerkingspartners en de mensen voor wie je het allemaal doet. Het is daarom essentieel dat oplossingen niet alleen voor hen, maar vooral mét hen ontwikkeld worden. Dit is waar een inclusief participatieproces het verschil maakt.

Of we nu samen één stap zetten of het hele traject van a tot z doorlopen, ons doel is altijd om samen met jou tot oplossingen te komen die niet alleen innovatief zijn, maar ook breed gedragen worden.

Inwonersinitiatieven mogelijk maken

In ons mooie land kijkt iedereen met een eigen blik naar de wereld om zich heen. Vol ideeën over hoe het beter kan, staan velen van ons te popelen om zelf een steentje bij te dragen. Maar hoe pak je dat aan?

Thuis is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Als inwonersinitiatief met jarenlange ervaring weten we precies hoe we anderen kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun dromen. Het opzetten van een initiatief is immers geen kleinigheid. Gelukkig staan we met raad, daad, een uitgebreid netwerk en soms zelfs financiële steun klaar om jouw idee tot leven te wekken. 

Inzicht in je doelgroep(en)

Het begrijpen van je doelgroep is essentieel als je staat voor de uitdaging om beleid, campagnes of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Het is makkelijk om je te verliezen in een overvloed aan data en veronderstellingen. Want begrijp je werkelijk wat er speelt? Weet je wat de mensen echt bezighoudt?

Om verandering teweeg te brengen, is een grondig begrip van het systeem en de complexiteit van sociale vraagstukken noodzakelijk. Innovatie en een inclusieve toekomst vereisen de inbreng van diverse mensen en perspectieven, gericht op het aanpakken van wereldwijde problemen zoals klimaatverandering, polarisatie en ongelijkheid.

Oplossingen co-creëren

Soms sta je voor uitdagingen waarvan de oplossing nog niet duidelijk is. Op die momenten is het cruciaal om niet alleen te werken, maar juist de krachten te bundelen met iedereen die bij het vraagstuk betrokken is. Dit omvat niet alleen de doelgroep, ook partners en collega's. Door vanuit diverse invalshoeken samen te werken, ontstaan er oplossingen die echt waarde toevoegen.

Bij Thuis geloven we niet in het simpelweg verzamelen van ideeën, maar in het samen creëren van oplossingen. Dit doen we door onze uitgebreide ervaring te combineren met creatieve en inclusieve methoden. Deze methoden zijn speciaal ontworpen om iedereen effectief te betrekken en gebruik te maken van de rijkdom aan perspectieven die onze gemeenschap te bieden heeft. Zo zorgen we ervoor dat de oplossingen niet alleen innovatief zijn, maar ook breed gedragen worden.

Experimenten coördineren

In onze complexe wereld bestaan er vraagstukken die niet zomaar met een standaardoplossing te tackelen zijn. Het vereist moed en innovatie om nieuwe methodes te testen, zonder vooraf de garantie te hebben op succes! Dit is waar het belang van experimenteren naar voren komt. 

Hoewel sommigen misschien denken dat experimenteren gelijkstaat aan 'zomaar iets proberen', bewijst de praktijk het tegendeel. Elk experiment biedt waardevolle inzichten die ons dichter bij creatieve oplossingen en vernieuwende methodes brengen. Bij het opzetten van een experiment wordt zorgvuldig nagedacht over het doel, de context en de criteria voor succes. Dit zorgt ervoor dat we niet alleen maar 'doen om het doen', maar gestructureerd te werk gaan met een duidelijk einddoel voor ogen. Thuis biedt de perfecte omgeving om deze experimenten van a tot z te begeleiden en samen met betrokkenen tot uitvoering te brengen.

Impact evalueren

Wanneer je hart en ziel legt in het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan of project, is het cruciaal om te weten of het echt werkt in de praktijk. Hoe ervaren de mensen die het raakt jouw initiatief? Wordt de impact die je voor ogen had ook daadwerkelijk gerealiseerd?

Bij Thuis begrijpen we hoe belangrijk deze vragen zijn. We bieden daarom creatieve, inclusieve werkvormen en participatietools aan om oprechte feedback te verzamelen van alle betrokkenen. Of het nu gaat om doelgroepen die moeilijker te bereiken zijn, partners of je eigen teamleden.

Onze methodes zijn ontwikkeld met een diep begrip van de materie en zijn gericht op het opbouwen van een gelijkwaardige samenwerking. Dit stelt je in staat om snel en effectief bij te sturen, gebaseerd op inzichten vanuit een breed spectrum aan stakeholders.