Thuis-aanpak

We kunnen daadwerkelijk iets veranderen als we op een radicaal andere manier gaan samenwerken met elkaar. Als we ons anders tot de natuur, maar vooral tot elkaar gaan verhouden. Wie mogen er beslissen hoe de wereld van morgen eruit ziet?

Met de Thuis-aanpak zorgen we ervoor dat oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken niet voor, maar mét de mensen die erdoor geraakt worden ontwikkeld. Dit leidt tot:

  • De mogelijkheid voor mensen die door een vraagstuk geraakt wordt om mee te doen

  • Een goede en gelijkwaardige relatie tussen de betrokken partijen

  • Betere oplossingen (beleid, aanpak, etc.) die aansluiten bij de praktijk en beoogde impact

  • Ruimte om buiten de lijntjes te kleuren als het vraagstuk daarom vraagt

  • Sneller en goedkoper kunnen uitproberen en uitvoeren van oplossingen en ideeën

  • Impactgericht werken en effectief en snel kunnen bijsturen

De vier stappen van de Thuis-aanpak

We leven in een wereld waarin verschillende maatschappelijke vraagstukken elkaar in een razend tempo opvolgen. Die vragen hebben een groot, ontwrichtend en soms onomkeerbare invloed op onze toekomst en die van de wereld. De tijd dringt. Niets doen is geen optie. Maar als we deze vier stappen doorlopen, kunnen we met écht nieuwe oplossingen komen!

stap 1: Vraagstuk verkennen

Eerst staan we stil bij de verandering die we willen realiseren. We kijken in deze fase nog niet hoe je daar gaat komen, we gaan eerst samen verkennen:

  • Welke impact wil je maken op de samenleving?

  • Wie worden er geraakt door dit vraagstuk?

  • Wat zijn behoeftes, angsten, wensen, dromen, frustraties van degene die door het vraagstuk geraakt worden?

  • Wat zijn drijfveren van mensen om aan oplossingen te werken?

Dit onderzoek richten we op zo'n manier in dat we rekening houden met degene die je wilt bereiken. We passen de vorm, taal, tijd, plek, kanaal bijvoorbeeld aan. Degene die je hier bereikt en betrekt hebben namelijk invloed op het resultaat, waardoor het belangrijk is deze stap zorgvuldig te nemen.

We gaan dus ook daadwerkelijk met mensen die de groep(en) vertegenwoordigen in gesprek. Door deze gesprekken vinden we verdieping en bouwen we een relatie op. We betrekken vertegenwoordigers van de stakeholders in een vroeg stadium, zodat ze betrokken zijn en in het vervolgproces ook een rol kunnen spelen.

stap 2: Oplossing cocreëren

We betrekken de mensen die we spraken op basis van hun persoonlijke drijfveer om samen een oplossing te vinden. We koppelen terug wat we in stap 1 ontdekt hebben. Zo zorgen we voor een gezamenlijk startpunt.

Daarna zoeken we vanuit een gelijkwaardige basis samen naar oplossingsmogelijkheden voor het vraagstuk. We vragen niet om input, we creëren echt samen. Hierbij maken we gebruik van inclusieve werkvormen die aansluiten bij en toegankelijk zijn voor degene die we erbij willen betrekken.

stap 3: Uitproberen

Door de stappen hiervoor zijn er al heel wat mensen betrokken én enthousiast: zij staan te springen om in actie te komen. Hierdoor is er veel doe-kracht om met elkaar de gekozen oplossing in een bepaalde context uit te proberen.

In deze fase koppelen we ook impactdoelstellingen aan wat we gaan uitproberen, zodat we écht kunnen meten wat de impact van de gekozen oplossing is.

stap 4: Evalueren

We evalueren met iedereen die een rol speelde in het proces op basis van impactdoelstellingen. Ook definiëren we geleerde lessen met elkaar en delen we kennis op creatieve manieren met anderen.

Wat vraagt dit van jou? Lef!

Om met deze aanpak te werken vraagt lef! Waarom? Omdat het een radicaal andere manier van samenwerken is, wat een andere rol van jou al als ondernemer, wetenschapper, ambtenaar of wethouder vraagt.

Het vraagt dat je je opstelt vanuit een basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen, samenwerking. Waarbij je de verantwoordelijkheid niet bij jezelf houdt, maar durft te delen met anderen in het proces. Dit kan alleen doen als jij vanuit jouw omgeving hierin de ruimte krijgt en niet wordt afgerekend op het werk dat je verzet hebt, maar op de impact die je vanuit gezamenlijkheid bereikt hebt.


Nieuwsgierig naar meer?

Neem contact op met Elsje van de Weg, sociaal innovator bij Thuis. Zij vertelt je graag meer over wat Thuis voor jou kan betekenen. Je bereikt Elsje via elsje@thuiswageningen.nl.