Voedselagenda

Samen werken aan een gezonde en duurzame voedselagenda voor Wageningen

In Wageningen hebben we de ambitie om gezond en duurzaam voedsel voor iedereen toegankelijk te maken. We willen sociale ongelijkheid aanpakken en tegelijkertijd de CO₂-uitstoot verminderen. Om dit te bereiken, hebben we samen met inwoners, ondernemers en de gemeente een Voedselagenda gecreëerd voor de periode 2021-2030.

Het participatieproces

Midden in de coronacrisis hebben we een participatieproces opgezet om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het opstellen van de voedselagenda. Ondanks de uitdagingen die de pandemie met zich meebracht, hebben we creatieve manieren gevonden om iedereen een stem te geven.

Zo hebben we zoombijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met studenten van de WUR, waarbij zowel Engels als Nederlands wordt gesproken om een breed publiek te bereiken. De aankondiging van deze bijeenkomsten vond plaats op diverse plekken in de stad. 

Daarnaast werd de stad betrokken door middel van posters, spellen en vragenlijsten om mensen op straat te engageren, met de markt als centrale ontmoetingsplek die een goede afspiegeling van Wageningen biedt. De gesprekken werden – door corona – op afstand gevoerd om de veiligheid te waarborgen.

De rol van Thuis bij de Voedselagenda

"De bijeenkomsten zijn echt op rolletjes verlopen. Als er al problemen waren, was daar van buiten niet van te merken. Ook was de hoge opkomst heel fijn. Wat mede aan jullie mobilisatiekracht te danken is. We zijn kortom heel blij dat we deze opdracht aan Thuis hebben verleend en zien uit naar verdere samenwerking."

Janneke Bruil 

gemeente Wageningen

Het resultaat: de Voedselagenda

De input uit de bijeenkomsten en het onderzoek naar voedselbeleid hebben geleid tot de totstandkoming van de Voedselagenda. Deze agenda dient als leidraad voor de komende jaren om gezond en duurzaam voedsel voor iedereen in Wageningen te realiseren.

Jaarlijkse stadsbijeenkomst voedsel

Om de voortgang te monitoren en prioriteiten bij te stellen, organiseert de gemeente jaarlijks een stadsbijeenkomst voedsel. Inwoners en ondernemers worden uitgenodigd om te horen wat er het afgelopen jaar is gebeurd en samen te bepalen wat de focus voor het komende jaar moet zijn. In 2023 & 2024 heeft Thuis deze bijeenkomst georganiseerd, als onderdeel van de vierde stap in onze Thuis-aanpak.

Door samen te werken en iedereen te betrekken, hebben we een solide basis gelegd voor een gezonde en duurzame toekomst in Wageningen. De voedselagenda is een belangrijk instrument om sociale ongelijkheid te verminderen en de CO2-uitstoot terug te dringen. We blijven ons inzetten om deze doelen te bereiken en nodigen iedereen uit om hieraan bij te dragen. Samen maken we het verschil!

Nieuwsgierig naar meer?

Neem contact op met Elsje van de Weg, sociaal innovator bij Thuis en projectleider voor 'Voedselagenda'. Zij vertelt je graag meer over wat Thuis voor jou kan betekenen. Je bereikt Elsje via elsje@thuiswageningen.nl .