Wij zijn Thuis

Samen veranderen we de toekomst. Omdat het anders moet. Omdat het anders kan.

We leven in een wereld waar verschillende maatschappelijke vraagstukken elkaar in een razend tempo opvolgen. Zij hebben een groot, ontwrichtend en soms onomkeerbare invloed op onze toekomst en die van de wereld. Denk aan de gevolgen van de klimaatcrisis, verdeeldheid in samenleving met een steeds groter wordende kloof tussen verschillende groepen.

De tijd dringt. Niets doen is geen optie.

Thuis Wageningen gelooft er in dat we samen de koers kunnen veranderen. Dat een duurzame en rechtvaardige wereld in 2030 mogelijk is.

Thuis heeft

  • Lef om anders te denken en om anders te handelen, om te experimenteren en te pionieren, van gebaande paden af te wijken, omdat blijven doen wat we deden ons niet verder zal helpen;

  • Lef om andere perspectieven te betrekken en verschillen te waarderen,, omdat we allemaal nodig zijn om het verschil te maken;

  • Lef om nieuwe verbindingen en samenwerkingsverbanden aan te gaan waar burgers, overheid, bedrijven en kennisinstellingen kennis, kunde en ervaringen delen. Omdat we good practices alleen kunnen ontwikkelen, wanneer kennis, beleid en praktijk bij elkaar komt;

  • Lef om te beginnen zonder precies vooraf te weten wat het resultaat is. De maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan zijn vaak zo complex dat er geen pasklaar antwoord is. Gedurende het proces sturen we bij op de impact die we samen willen maken. Belangrijk is de manier waarop we onze doelen willen bereiken.

Heb jij het lef om met ons aan de slag te gaan, zodat ook de generaties na ons een goed leven kunnen leiden op een leefbare aarde? Doe dan met ons mee! Omdat die nieuwe toekomst mogelijk is.

Neem contact met ons op