Diensten

We leven in een tijd waarin we ons meer bewust zijn van de wereld om ons heen. We moeten erkennen dat er complexe maatschappelijke problemen zijn die we niet alleen kunnen oplossen. 

Thuis wil en kan graag met je samenwerken om kansen gelijker te maken.

Sociaal-culturele activiteiten

Organiseren en begeleiden van een divers programma van Thuisactiviteiten die de sociale en culturele binding bevorderen. Samenwerking

Brengt jouw idee/activiteit verschillende partijen samen omtrent een maatschappelijk vraagstuk? Wil je bijdragen aan een duurzame en inclusieve toekomst? Dan organiseren we de activiteit graag samen en maken we er een Thuisactiviteit van!

WageningenDOET

Samen met inwoners, organisaties en de gemeente werken we aan initiatieven die een verschil maken voor Wageningen en de wereld. Heb je zelf een idee of wil je meehelpen?

We helpen je graag op weg.

Experimenten

Met de Thuis-aanpak kijken we samen binnen de kaders van het bestaande (om te verbeteren), of buiten bestaande kaders (om een transitie op gang te brengen).Vraagstukken onderzoeken

In een veranderende wereld ontwikkelt Thuis je verder om een positieve bijdrage te leveren. Design thinking is hiervoor een geschikte tool.


Verandering ontstaat gesprek voor gesprek. Dat biedt kansen en aanknopingspunten om elke dag en zelfs elke ontmoeting te gebruiken als moment waarop de gewenste ontwikkeling gestalte krijgt.

Thuis brengt je graag in contact met verschillende groepen mensen:

  • Initiatiefnemers - mensen die actief actie ondernemen.
  • Referentiegroep - een afvaardiging van diverse belanghebbenden, zoals studenten, docenten, lokale ondernemers, welzijnsorganisaties, of mensen in de cultuursector.
  • Publiek - toeschouwers met gevraagd of ongevraagd input of advies. 

Voorbeelden van onze projecten:

In Wageningen zijn ongeveer 1560 huishoudens met een inkomen onder de 130% van de bijstandsnorm. Dit is een laag inkomen; het is meestal moeilijk rondkomen en er zijn waarschijnlijk diverse problemen. De gemeente Wageningen heeft aanvullend op het landelijk beleid zes minimaregelingen om deze huishoudens te ondersteunen, zodat zij mee kunnen doen...

De bblthk, oftewel de bibliotheek in Wageningen, wil flink op de schop! Ze willen ervoor zorgen dat de bblthk helemaal klaar is voor de toekomst, en daar hadden ze onze hulp bij nodig. Nee, geen zorgen: Thuis gaat niet als aannemer of architect aan de slag. Wij hebben ervoor gezorgd dat inwoners van onze stad hun wensen konden laten horen....

Make it happen

04-04-2023

Anika van de Peut werkt sinds afgelopen jaar aan het project MDT. De afkorting MDT staat voor maatschappelijke diensttijd, maar wij noemen het Make it happen ;) In een traject van tien weken leren jongeren tussen de 18 en 26 jaar hun eigen talenten te ontdekken én samen een activiteit voor hun straat, wijk of stad te organiseren.