Henriettes zoektocht naar financiële zekerheid voor haar gezin

25-01-2024

Achtergrondverhaal

Henriette* is alleenstaande moeder van twee tieners. Ze werkt parttime bij een kleine stichting en ontvangt al zes jaar aanvullende bijstand. Na haar scheiding moest ze haar sociale netwerk weer opbouwen en zoekt ze ander werk. Ze leeft spaarzaam en maakt zich zorgen over de toekomst van haar kinderen.

Financieel gezien zoekt Henriette niet snel hulp en probeert ze problemen zelf op te lossen. Het Startpunt heeft Henriette goed geadviseerd toen ze daar kwam voor hulp met haar zoon, zij brachten haar op de hoogte van de regelingen. Ze zocht ook zelf informatie op via de website van de gemeente, waar de informatie duidelijk voor haar was. Ze besteedde vele uren aan het aanvragen van verschillende regelingen, waaronder kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen. Uiteindelijk is het haar met veel moeite gelukt. Vaak hoort ze ook van mensen in haar omgeving over relevante regelingen.

Henriette en haar twee kinderen komen net rond door heel zuinig te leven. Henriette moet heel bewuste keuzes maken over hoe ze haar geld besteedt. Zo koopt ze vooral tweedehands kleding. Ze zou graag meer financiële ruimte willen hebben.

Het is moeilijk voor haar om werk, de zorg voor haar kinderen en het huishouden te combineren. Het inkomen is niet genoeg, maar het lukt haar niet om een tweede baan te nemen. Henriette maakt zich ook zorgen of ze haar kinderen wel genoeg culturele ervaringen kan bieden: meer uitstapjes naar andere steden en zelfs naar andere landen reizen, dat vindt Henriette belangrijk in de opvoeding, maar dat zit er helaas niet in. "Als je in de overlevingsstand zit dan ga je niet meer zo veel leuke dingen doen." Henriette vindt het zorgelijk dat haar dochter zich nu ook al zorgen maakt over geld.

Henriette heeft zowel positieve als negatieve ervaringen met de gemeente. Ze waardeert het contact met het Startpunt, maar vindt de procedures steeds ingewikkelder en de toon harder geworden: "'En nu is het dus van 'u moet aanleveren: drie maanden de afschriften van al je rekeningen, doet u dat niet dat vervalt automatisch uw recht op kwijtschelding'. Dus de toon is al zo veel harder geworden en dat je gewoon je hele hebben en houden moet geven aan een voor mij commerciële partij die het beoordeelt. God weet wat daarmee gebeurt. Daar wordt niets over gezegd van hoe je privacy dan beschermd wordt of zo." Ze voelt zich niet goed geholpen en maakt zich zorgen over haar privacy en financiële situatie.

Haar wens is meer stabiliteit in communicatie met de gemeente, met een vaste en ervaren consulent die op de hoogte is van het dossier. Ze wil graag persoonlijk contact en informatieverspreiding via scholen en supermarkten. Ze hoopt op begrip en ondersteuning voor mensen met een laag inkomen en wil graag met respect worden behandeld. Ze prefereert persoonlijke gesprekken en e-mails voor administratieve zaken. 

* Henriëtte heeft een andere naam in het echt, zo houden we haar gegevens privé.