Experimenten & projecten

Hoe ziet jouw bieb eruit?

De bieb in Wageningen sloot niet aan bij de veranderingen in de samenleving en de behoeften die er zijn. Een toekomstbestendige bibliotheek ontwerpen kan niet zonder de belanghebbenden te betrekken. Thuis heeft daarom onderzoek gedaan.

Daar kan ik inkomen

Voor de gemeente Wageningen deed Thuis onderzoek naar inkomenszekerheid. We interviewden veertig mensen en richten een inclusief participatieproces hiervoor in. 

Energiearmoede

Energiearmoede is real. Daarom werken we samen met de gemeente Wageningen en de Woningstichting om de gelijkheid van mensen te bevorderen, én duurzame oplossingen voor álle inwoners van Wageningen mogelijk en betaalbaar te maken.

Stadsconsultatie bebouwde kom

De gemeente Wageningen werkt aan het opstellen van een omgevingsvisie voor de bebouwde kom in het kader van de nieuwe omgevingswet. Daarvoor is input verzameld van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, en Thuis gaat feedback ophalen in de stad over het concept van deze visie.