Design thinking

Om de dialoogactiviteiten vorm te geven maakt Thuis gebruik van de ontwerpmethode Design Thinking. Design Thinking is een mensgerichte benadering van innovatie. Binnen het proces wordt gebruik gemaakt van co-creatie en creatieve interventies om samenwerking te bevorderen en uitdagingen op te lossen. Tijdens het proces is er gelegenheid om goede verhalen, ervaringen en ideeën te delen. Design Thinking sluit goed aan bij de Sociocratie 3.0 werkwijze van Thuis. 

Thuis betrekt graag het grotere geheel. De toekomst staat in teken van het zo maximaal mogelijk bijdragen het floreren van de biosfeer door de mensheid: het tijdperk waarin we dienstbaar zijn aan het ecosysteem en natuur versterkend.

Wat is Design Thinking?

Design Thinking is een proces dat helpt met het vinden van oplossingen die aan de behoeften van de belanghebbenden voldoen. Binnen het proces wordt gebruik gemaakt van creatieve interventies om samenwerking te bevorderen en uitdagingen op te lossen. En het bedenken van wilde ideeën, de tijd nemen om te sleutelen, te testen en bereid zijn om te falen, is vereist.

Design Thinking is een middel wat ingezet kan worden bij een geplande verandering. Dit om het transitieproces in beweging te zetten wat leidt tot innovatie. Denk hierbij aan diensten, producten, maar ook organisatieveranderingen en nieuw beleid. 

Design Thinking bestaat uit vijf stappen:

  1. Empathie: Leren van- en over de belanghebbenden voor wie je ontwerpt.
  2. Definiëren: (Her)definiëren en focussen van de verandervraag; de uitdaging.
  3. Ideevorming: Brainstormen en creatieve ideeën vormen voor een nieuwe toekomst.
  4. Prototype: Bouwen van ideeën als probeersel om te laten zien aan anderen.
  5. Testen: voorleggen van de probeersels aan de belanghebbenden voor je ontwerpt voor feedback.

Co-creatie

In het Design Thinking-proces wordt er gewerkt door middel van co-creatie. Hierdoor worden verborgen kansen ontdekt. Net als de kansen die uit onzekerheden ontstaan van het veranderproces. Dus, omarm onzekerheid. Om het grotere plaatje te zien en meer duidelijkheid te krijgen voor de complexe onderwerpen wordt er gebruik gemaakt van visualisatie. Hierdoor komen gesprekken op gang tussen de gebruikers. Dit biedt ook de gelegenheid om goede verhalen en ervaringen te delen. Deze worden namelijk doorverteld.

Het mooie van experimenteren is dat je ervan leert. Elk probeersel levert talloze bruikbare inzichten op. Houd het dus simpel en begin gewoon.


Bronnen:

Vermaak, H., Caluwé, de, H. (2019), Leren veranderen - kennis voor veranderaars in opleiding en praktijk, Deventer: Management Impact

IDEO Design Thinking (2021), Design Thinking defined.

Pijl, van der P. en Prins, E. (2018), Design Denken & Doen, Amsterdam, Management Impact

Het SEVA-tijdperk, Leefstijl en bewustzijn hoogste prioriteit.