Workshop trash to treasure

22 april 2023 | 15.00 - 17.00 uur

Deze interactieve workshop gaat over het vinden van waarde in afval, het zien van schoonheid of het gebruiken in iets wat je normaal gesproken weggooit, want het afval van de aarde stapelt zich op!

Na een gesprek over het onderwerp en elkaar leren kennen, zullen wij (Rosh en Dominique) je begeleiden bij het maken van je eigen afvalkunstwerk, van afval tot schat.

We nodigen je uit om je eigen afval mee te nemen, wat (echt) van alles kan zijn. De enige vereiste is dat het schoon is.

Denk aan lege blikjes, flessendoppen, flessen, kleine interessante stukjes en beetjes die je op straat vindt, netten of knoflook… Alles wat je denkt te kunnen gebruiken.
Je kunt ook knutselmateriaal meenemen dat je niet meer gebruikt, en gereedschap als je nog hebt liggen (zodat we het gratis kunnen houden 😊) 

This interactive workshop is about finding value in trash, seeing beauty or use in something you would usually throw away, since earths trash is piling up!

After some conversation about the topic & getting to know each other we (Rosh and Dominique) will guide you in making your own trash art piece, from trash to treasure. 

We invite you to bring your own trash, which can be anything (really). The only requirement is that it is clean. Think about empty cans (clean), bottle caps, bottles, little interesting bits and pieces you find on the streets, nettings or garlic…. Anything you think you could use.

You can also bring craft material you don't use anymore, and bring tools if you have any laying around (so we can keep it free 😊)

Sign up here 👇