Persona's Daar kan ik inkomen

Adam

Ik heb wat moeite om zo zelfstandig te zijn als het Nederlandse systeem van me verlangt. Hierdoor ben ik afhankelijk van de mensen om me heen. Officieel ben ik niet in beeld bij de gemeente, maar gelukkig kan ik rekenen op een paar mensen in mijn omgeving, al zijn die ook niet altijd bekend met het systeem.

Ik wil wel graag meer leren, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse taal. Ik zou het leuk vinden als mijn talenten meer benut zouden worden in de samenleving. Want ondanks mijn uitdagingen ben ik graag actief bezig. Ik heb een actieve daginvulling en ik leef van een uitkering.

Herman

Ik had een baan waar ik echt van genoot, maar helaas werd ik ziek. Toen ik ziek werd, werd alles heel overweldigend voor me. Ik voelde me behoorlijk beschaamd, want ik ben liever zelfstandig en wil mijn eigen geld verdienen. Gelukkig heb ik iemand in mijn omgeving die me helpt met mijn situatie. Dat is geruststellend, want ik heb niet altijd het overzicht.

Nu ben ik afhankelijk van een bijstandsuitkering. Mijn dagen zijn goed gevuld. Ik heb wekelijks afspraken voor mijn persoonlijke problemen en ik neem vrijwillig deel aan activiteiten. Hierdoor heb ik een zinvolle dagindeling, wat me structuur geeft en de kans om nieuwe mensen te leren kennen. Ik ben omringd door mensen die me ondersteunen.

Irene

Sinds het overlijden van mijn man woon ik alleen en mijn volwassen kinderen wonen niet in de buurt. Ik ben goed in het leggen van contacten, bijvoorbeeld met mijn buren. Ik heb mensen om me heen die ik om hulp kan vragen.

De laatste tijd merk ik dat mijn geheugen wat achteruitgaat. Ik mag eigenlijk niet klagen, want mijn benen functioneren nog goed. Maar ik ben wel bezorgd dat ik uiteindelijk niet meer in dit huis kan blijven.

Jamilla

Mijn gezin en ik zijn afkomstig uit Syrië, mijn man is 10 jaar geleden naar Nederland gevlucht en mijn kinderen en ik zijn hier nu een paar jaar. We hebben ons thuis gevonden in Wageningen. Ook onze oom en tante wonen hier, we zorgen voor hen. Het is voor ons het belangrijkste dat we veilig zijn.

Op dit moment ben ik druk bezig met het leren van de Nederlandse taal. Mijn taalvaardigheid is nog niet voldoende om zelfstandig zaken te regelen. Zowel mijn man als ik hebben nog geen werk. Ik ben verantwoordelijk voor het huishouden en zorg voor mijn familie, terwijl mijn man een opleiding volgt en op zoek is naar betaald werk, wat helaas niet gemakkelijk is.

Johanna

Al geruime tijd ben ik ziek, daarom ontvang ik een Wajong-uitkering. Vanwege mijn gezond-heid is het lastig om actief deel te nemen aan de maatschappij, want ik moet nauwlettend mijn energiegrenzen bewaken. 

Als het enigszins mogelijk is, ben ik graag betrokken bij vrijwilligerswerk om een gevoel van zinvolle bezigheid te ervaren. Ik heb mensen om me heen aan wie ik hulp kan vragen, maar soms vind ik het ook moeilijk om dit te doen. 

Lisa

Ik koester veel idealen, wil graag een bijdrage leveren aan de samenleving. Helaas lukt dat momenteel minder goed dan ik zou willen, vanwege bepaalde omstandigheden. Ik heb een goede opleiding genoten en werk parttime. Mijn loopbaan heeft verschillende wendingen genomen, soms zelfs banen onder mijn opleidingsniveau. Hoewel dat tijdelijk niet erg is, mis ik soms wel de uitdaging die ik zoek.

Ik ontvang momenteel een aanvullende bijstandsuitkering, wat zeer waardevol voor me is. Ik heb een groot sociaal netwerk en mensen om me heen met mensen die voor me klaarstaan. Ik heb dat niet nodig in mijn contact met de gemeente, omdat ik dat zelfstandig kan. Desondanks merk ik dat er in mijn omgeving vaak onbegrip heerst over mijn huidige omstandigheden.

Maria

Ik ben naar Wageningen verhuisd om te studeren aan de WUR. Na een paar jaar moest ik mijn studie stopzetten vanwege ernstige vermoeidheidsklachten en RSI, wat resulteerde in een bijstandsuitkering. Ik ben vastbesloten om weer te beginnen met werken en studeren, maar ik moet nu nog voorzichtig zijn vanwege mijn gezondheidsproblemen. Daarom krijg ik ondersteuning van een participatiecoach bij Compleet Mensenwerk. 

Martijn

Ik heb op verschillende plekken gewoond, maar ben nu alweer een paar jaar in Wageningen gevestigd, waar ik alleen woon. Als zzp'er werk ik aan diverse duurzame en creatieve projecten en heb ik een bescheiden inkomen. Mijn vaste lasten zijn laag en ik ben gewend om met beperkte financiële middelen rond te komen. Dit is een bewuste keuze die ik heb gemaakt vanwege mijn waarden: vrijheid en duurzaamheid zijn voor mij erg belangrijk. Ik weet dat ik, wanneer ik hulp nodig heb, kan rekenen op de steun van de mensen om mij heen. 

Nerea

Ik ben moeder van twee kinderen; een van hen woont op zichzelf en voor de ander moet ik alleen zorgen. Vanwege mijn gezondheidsproblemen is het voor mij bijna niet mogelijk om te werken. Daarom ontvang ik een bijstandsuitkering. Gelukkig heb ik de steun van een jobcoach of mijn klantmanager en probeer ik vrijwilligerswerk te doen, hoewel dat voor mij een uitdaging is.

Yousif

Twaalf jaar geleden ben ik met mijn gezin naar Nederland gevlucht. In ons thuisland hadden we een goed leven. Ik heb een universitaire opleiding afgerond en werkte bij een groot bedrijf. Ik heb de wens om hier ook te werken, maar het is lastig om een stabiele baan te vinden, vooral iets wat aansluit bij mijn opleidingsachtergrond. Ik zou hier graag meer ondersteuning bij willen, maar die krijg ik helaas niet. Ik wil mijn talenten graag benutten en bijdragen aan de samenleving. Ik heb het idee dat mijn kennis en talenten niet worden gerespecteerd.