Nieuw project: Stadsconsultatie visie bebouwde kom

20-09-2023

We zijn verheugd om te vertellen dat de gemeente Wageningen ons voorstel voor het project 'Stadsconsultatie visie bebouwde kom' heeft goedgekeurd. We staan te popelen om met dit project aan de slag te gaan.

Ons hoofddoel is om de stemmen van moeilijk te bereiken groepen inwoners van Wageningen te verzamelen over de nieuwe toekomstvisie van de gemeente. De centrale vraag luidt: "Hoe zien we onze stad in 2045?". Om dit te onderzoeken, zullen we gebruikmaken van een fietskar en verschillende groepsbijeenkomsten. We gaan contact opnemen met individuen die een belangrijke rol spelen in hun buurt of gemeenschap. Vervolgens zullen we alle verzamelde meningen samenvatten tot een advies voor de gemeente met betrekking tot de toekomstvisie. Dit advies zal worden toegelicht door vertegenwoordigers uit diverse groepen.

Diverse geluiden laten horen
Het benadrukken van de diverse perspectieven binnen Wageningen is een kernwaarde voor Thuis, en we zijn zeer enthousiast dat we deze opdracht mogen uitvoeren. Gezien onze lopende projecten hebben we besloten om Thuismaker Jouwert van Geene te vragen als projectleider.

Beetje meer context over deze projectopdracht

De gemeente Wageningen werkt aan het opstellen van een omgevingsvisie voor de bebouwde kom in het kader van de nieuwe omgevingswet. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is: "Hoe willen we dat onze stad eruitziet in 2045?" Om dit te realiseren, is er behoefte aan een langetermijnvisie die de koers bepaalt voor een omgevingsplan en beleidsbeslissingen.

Feedback op conceptvisie
De gemeente verzamelde via verschillende participatiemethoden input van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over hun visie op de toekomst van de bebouwde kom in Wageningen. De resultaten van deze inspanningen zijn vastgelegd in het Wagenings kompas wat fungeert als leidraad voor de ontwikkeling van de visie. Op dit moment is de gemeente Wageningen bezig met het opstellen van een conceptvisie op basis van het Wagenings kompas. Thuis gaat dus feedback ophalen in de stad over het concept van deze visie.

Door specifieke doelgroepen te betrekken kunnen verschillende perspectieven een plek krijgen in een gedragen visie die richting geeft aan de toekomst van Wageningen. De ontvangen feedback wordt verwerkt tot een definitieve visie voor de bebouwde kom.

Waarom doet Thuis dit?
Thuis gelooft erin dat we een duurzame en rechtvaardige toekomst mogelijk is als we op een radicaal andere manier gaan samenwerken met elkaar. Daarom faciliteert Thuis inclusieve participatieprocessen met de Thuis-aanpak. Zo zorgen we ervoor dat oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken niet voor, maar mét de mensen die erdoor geraakt wordt ontwikkeld. Dus niet als er al een plan klaarligt, maar vanaf de allereerste stap. Dat is waarom Thuis deze opdracht belangrijk vindt voor inwoners van de stad Wageningen.