Vormgever Stadsconsultatie

(m/v/x/y/z)

100 uur tot eind 2023

De gemeente Wageningen heeft een toekomstvisie gemaakt voor het gebied binnen de bebouwde kom tot 2045. Nu vraagt de gemeente de inwoners van Wageningen om feedback en input te geven op die visie. De vraag is: "Hoe willen we dat onze stad er in 2045 uitziet? Hoe creëren we een goede en leefbare stad voor iedereen?" 

In deze stadsconsultatie richt Thuis Wageningen zich op het bereiken van die mensen die de gemeente niet bereikt om input te geven. Onder andere internationals, studenten, scholieren en mensen met een lagere sociaaleconomische status worden over het algemeen niet echt betrokken bij het besluitvormingsproces van de stad.

Binnen dit project doorlopen we vier stappen in de periode september 2023 - april 2024:

  • Stap 1: Conceptvisie vertalen naar de leefwereld van inwoners die we willen consulteren;

  • Stap 2: Conceptvisie toetsen met een fietskar;

  • Stap 3: Conceptvisie toetsen met bijeenkomsten voor een aantal specifieke groepen;

  • Stap 4: Feedback verwerken tot rapport en presentatie aan de gemeente.

En daar kan jij een grote bijdrage aan leveren!

Verantwoordelijkheid 

Er is al een huisstijl. Jij krijgt én neemt verantwoordelijkheid voor:

  • Het verzorgen van de promotie van de fietskar in afstemming met de coördinator fietskar.

Jij bent voor ons de juiste vormgever!

Jij bent voor ons de juiste vormgever als je

  • Ervaring hebt in het maken van praktische, laagdrempelige en creatieve communicatiemiddelen;

  • Als je naast je vormgevershart ook gevoel hebt voor taal; 

  • Beschikbaar bent tot en met december 2023 voor ongeveer 100 betaalde uren.

Reageren? Of wil je eerst nog meer weten?

Heb je vragen over deze functie, neem contact op met Jouwert: jouwert@thuiswageningen.nl of 06 1375 7087. 

Stel je vraag gerust!