Meer over de pijlers van onze strategie

Thuis start altijd vanuit de visie:

Samen veranderen we de toekomst. Omdat het anders moet. Omdat het anders kan.

We leven in een wereld waar verschillende maatschappelijke vraagstukken elkaar in een razend tempo opvolgen. Zij hebben een groot, ontwrichtend en soms onomkeerbare invloed op onze toekomst en die van de wereld. Denk aan de gevolgen van de klimaatcrisis, verdeeldheid in samenleving met een steeds groter wordende kloof tussen verschillende groepen.

De tijd dringt. Niets doen is geen optie.

Thuis Wageningen gelooft er in dat we samen de koers kunnen veranderen. Dat een duurzame en rechtvaardige wereld in 2030 mogelijk is.

We weten dat we impact willen maken met elkaar op Sustainable Development Goal 10 en Sustainable Development Goal 17. Maar HOE doen we dat dan? Hoe zorgen we voor die verbondenheid, werken we samen en komen we tot nieuwe oplossingen? Om dat te kunnen én onze visie waar te maken, hebben we Thuis 'opgedeeld' in zes pijlers: 

Pijlers

Locatie als katalysator

De Stationsstraat 32 is het kloppende hart van Thuis. Hier ontmoeten we nieuwe mensen, en ontmoeten verschillende leefwerelden elkaar! Van een spontaan kopje koffie tot een creatieve samenwerking. Hier krijgen we ideeën en delen we deze met elkaar. Hoe kunnen we de komende jaren er voor zorgen dat we nog beter in staat zijn om de Stadskamer voor alle Wageningers te zijn? 

Burgerparticipatie

Mensen weten ons goed - zo niet steeds beter -
te vinden als ze zelf een initiatief willen starten. Maar hoe maken we van Thuis een plek waar iedereen een podium krijgt in de stad Wageningen? 

Experimenteren

Thuis is steeds vaker bezig met maatschappelijke vraagstukken in de vorm van participatie of experiment.
Hoe kunnen we samen met (lokale) ondernemers, organisaties en/of kennisinstellingen aan de slag met vraagstukken die NU leven?

Organisatie Thuis

Het is belangrijk dat alle Thuismakers Thuis een fijne plek blijven vinden. Om aan bij te dragen, elk op een eigen manier. Wat is er voor nodig om ons als Thuis organisatie verder te ontwikkelen? Hoe werken we daarin met elkaar samen? Wat is hiervoor nodig? En hoe geven we de route vorm naar een sociale onderneming?

Communicatie

We willen graag dat Thuis gezien en gehoord wordt. Inwoners moeten weten dat Thuis er is, waar we voor staan en wat ze bij ons kunnen doen. Net als samenwerkings-partners, (lokale) ondernemers, organisaties en/of kennisinstellingen trouwens. Hoe kunnen we dat beter en efficiënter doen?

Ecosysteem

Er zijn al VEEL mensen bij Thuis betrokken. Niet per se als Thuismaker, maar ook op andere manieren. Hoe kunnen we deze groep enthousiasmeren, inzetten, betrokken houden én laten groeien de komende tijd?

Heb je vragen? Of wil je meer weten?