Thuis is een plek van verbinding & inclusie

30-04-2024

Thuis, een organisatie die al acht jaar mensen met ideeën ondersteunt, heeft onlangs een impactonderzoek laten uitvoeren door onderzoekers van Impact House. Ons doel was om inzicht te krijgen in wat werkt en hoe verandering tot stand komt. Hoewel er op basis van de negen diepte-interviews geen harde conclusies getrokken kunnen worden, bieden de resultaten wél waardevolle inzichten waar we heel blij mee zijn! 

Een diepe visie van inclusie en verbondenheid

Uit het onderzoek blijkt dat Thuis een diepe visie van inclusie en verbondenheid heeft, die aansluit bij de mensen met een idee (7/9). Dit uit zich in het luisteren met aandacht naar de inwoners van Wageningen en het bieden van een veilige en verwelkomende locatie, de Stadskamer. Thuis werkt op basis van wederzijds vertrouwen en heeft een hoge mate van flexibiliteit.

Ondersteuning op maat

Thuis biedt veel tips en suggesties bij nieuwe ideeën, vooral in de vorm van netwerksuggesties (5/9). Het aanbieden van de ruimtes van Thuis maakt dat mensen zich gesteund voelen, waarbij wederzijds vertrouwen en het open en welkome gevoel vanuit Thuis belangrijk zijn (4/9). Mensen waarderen dat Thuis kritisch, vanuit een andere kant naar hun idee kijkt en dingen op een andere manier doet (3/9). Er wordt meegedacht, waarbij flexibiliteit belangrijk is (3/9).

Ruimte voor verbetering

Hoewel Thuis veel positieve aspecten heeft, wordt er soms aangegeven dat het onduidelijk is waarvoor Thuis precies staat en waarvoor mensen bij Thuis terechtkunnen (3/9). Dit biedt ruimte voor verbetering in de communicatie en het scheppen van duidelijkheid over de rol en mogelijkheden van Thuis.

Conclusie

Dit deel van het impactonderzoek toont aan dat Thuis een waardevolle rol speelt in het ondersteunen van mensen met ideeën. Door een diepe visie van inclusie en verbondenheid, ondersteuning op maat en het bieden van een luisterend oor, draagt Thuis bij aan het realiseren van deze ideeën. Hoewel er ruimte is voor verbetering in de communicatie, is Thuis een plek waar mensen zich thuis voelen en waar verandering tot stand kan komen.