Daar kan ik inkomen

02-08-2023

In Wageningen zijn ongeveer 1560 huishoudens met een inkomen onder de 130% van de bijstandsnorm. Dit is een laag inkomen; het is meestal moeilijk rondkomen en er zijn waarschijnlijk diverse problemen. De gemeente Wageningen heeft aanvullend op het landelijk beleid zes minimaregelingen om deze huishoudens te ondersteunen, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving.

Dat gaat om:

  • Bijzondere Bijstand
  • Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering
  • Ik doe mee fonds
  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten
  • Individuele Inkomenstoeslag

Hiermee biedt de gemeente Wageningen al meer ondersteuning dan sommige andere gemeentes doen. Maar ... 30% van de huishoudens (kleine 500 huishoudens) met een laag inkomen maakt geen gebruik van deze regelingen.

De grote vraag is: waarom?

Hebben zij het niet nodig? Willen mensen niet afhankelijk zijn? Weten ze niet dat ze hier recht op hebben? Zijn mensen verdwaald in de papierwinkel? Is er wantrouwen jegens de gemeente? Is het aanvragen (te) moeilijk?

We kunnen talloze redenen verzinnen, maar écht weten doen we het niet.

In gesprek met ervaringsdeskundigen

Daarom gaan we in gesprek met mensen die recht op deze regelingen hebben. Om van de mensen degene die het écht weten, te horen hoe de gemeente hen kan bereiken. Of ze er nou wel of niet gebruik van maken. Hoe kunnen de gemeente het best over deze regelingen communiceren? Hoe kan het aanvragen makkelijker of duidelijker? 

Hiervoor gaan we in augustus en september 2023 met maar liefst veertig mensen uit Wageningen in gesprek. Allemaal mensen met verschillende verhalen, ervaringen en perspectieven. Er is namelijk niet één antwoord op deze vragen, dit wordt door diverse mensen divers ervaren. Daarom willen verhalen horen vanuit verschillende perspectieven: mensen met een gezin, mensen zonder werk, mensen die nieuw in Nederland zijn, mensen die niet weten hoe een computer werkt, mensen die een eigen onderneming hebben, mensen die oud zijn, mensen die alleen wonen, mensen die niet kunnen lezen, mensen die een grote tegenvaller hebben gehad, mensen die jong zijn, mensen die bewust voor een minimale levensstijl kiezen. Verhalen van échte mensen.

"Daar kan ik inkomen"

We verzamelen deze verhalen om vervolgens te bundelen in persona's. Een persona is een profiel van mensen die dezelfde wensen, frustraties, behoeften e.d. hebben. Met deze persona's willen we de gemeente helpen om een groter begrip te krijgen van de verschillende perspectieven, zodat zij hier beter bij aan kan sluiten in de manieren waarop zij communiceren. 

Zodat uiteindelijk degene om wie het gaat, volmondig kan zeggen: "Daar kan ik inkomen".

Als Thuis willen we niks liever dan dat de mensen om wie het gaat vervolgens ook betrokken worden bij het ontwikkelen en testen van een communicatieaanpak. Maar zover zijn we nog niet … eerst maar eens laten zien wat voor een bak aan kennis, ervaring en wijsheid deze mensen in zich hebben!