30 vertellers geven feedback op gemaakte persona’s

28-11-2023

In ons recente project 'Daar kan ik inkomen' spraken we intensief met veertig inwoners uit Wageningen die rondkomen van een (tijdelijk) laag inkomen. Deze gesprekken waren meer dan alleen interviews; het zijn veertig unieke levensverhalen die ons inzicht gaven in de vraag: "Hoe kan de gemeente Wageningen effectief communiceren met burgers die een laag inkomen hebben?"

Persona's
Uit de verhalen hebben we tien persona's gedestilleerd. Deze persona's zijn geen oppervlakkige profielen, maar diepgaande karakteriseringen die je in staat stellen om echt in de schoenen van de doelgroep te staan. Ze zijn zorgvuldig samengesteld op basis van hoe de gemeente het beste contact kan leggen met elk type inwoner.

Herken je je?
Bij het vormgeven van deze persona's maakten we behoorlijk wat interpretaties. Om te waarborgen dat onze bevindingen de realiteit goed weergeven, is het belangrijk dat de betrokken vertellers zich in de persona's herkennen. Daarom hebben we hen actief betrokken bij het feedbackproces, via diverse communicatiekanalen zoals e-mail, telefoon en persoonlijke bijeenkomsten.

Driekwart van de deelnemers wilde feedback geven
Het enthousiasme om te reageren was groot: 75% van de vertellers deelde hun mening, voornamelijk tijdens twee inspirerende bijeenkomsten die we organiseerden. Deze sessies waren niet alleen waardevol voor ons; de deelnemers waardeerden ook de kans om lotgenoten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Verwerken feedback
We zijn nu bezig met het nauwgezet verwerken van alle feedback en het afronden van ons rapport. Op 14 december presenteren we, samen met enkele betrokken inwoners, onze bevindingen aan de gemeente Wageningen. Dit rapport delen we uiteraard ook met jullie.

Vervolg

Het project stopt hier echter niet. Gesprekken met de gemeente over de implementatie van onze aanbevelingen zijn al in volle gang. We hopen dat we, vanuit onze expertise, hierin een blijvende rol mogen vervullen. Daarnaast organiseren we nog een speciale bijeenkomst voor alle vertellers die aan dit waardevolle project hebben deelgenomen, om de onderlinge banden verder te versterken.