'Daar kan ik inkomen' - Een rapport van en voor Wageningers met een (tijdelijk) laag inkomen

14-12-2023

Op donderdag 14 december nam wethouder Guido van Vulpen het rapport 'Daar kan ik inkomen' in ontvangst uit handen van Wageningers met een (tijdelijk) laag inkomen. Het rapport geeft de ervaringen van deze mensen een podium, en is op een inclusieve en respectvolle wijze tot stand gekomen door de inzet van Thuis Wageningen. De presentatiemethode van Thuis Wageningen onderstreept het belang van samenwerking: samen schrijven, samen presenteren en samen verbeteren.

Thuis Wageningen heeft in opdracht van de gemeente Wageningen veertig gesprekken gevoerd met inwoners die financiële uitdagingen ervaren. Dit om te begrijpen hoe zij het beste bereikt kunnen worden en welke uitdagingen zij tegenkomen in het dagelijks leven. Voor 1560 huishoudens in Wageningen is financiële problematiek een realiteit en geen abstract begrip.

Presentatie met kwetsbaarheid

Tijdens de presentatie van Elsje van de Weg waren verschillende mensen aanwezig: degenen die hun ervaringen deelden voor het onderzoek, beleidsmedewerkers, de wethouder en diverse communicatiemedewerkers en -adviseurs van de gemeente. Het was een bijzonder moment waarop de kwetsbaarheid van iedere aanwezige zichtbaar werd. Niet alleen bij de verhalenvertellers, maar ook bij de gemeentemedewerkers. Iedereen die betrokken is bij dit vraagstuk is gemotiveerd om een positief verschil te maken.

Inclusief proces

Bij Thuis Wageningen is het essentieel dat iedereen die betrokken is bij een vraagstuk, kan meedenken en meepraten. Dit geldt vooral voor kwesties die direct invloed hebben op het dagelijks leven. Onze aanpak zorgt ervoor dat oplossingen niet alleen voor mensen worden bedacht, maar vooral mét mensen die het betreft. We starten met een open en inclusief proces dat ons leidt naar betere antwoorden. In dit geval hebben we veertig verhalen vastgelegd van mensen met een bescheiden inkomen, die als basis dienden voor ons onderzoek. Deze verhalen zijn onderverdeeld in verschillende persona's die de diversiteit en complexiteit van elke unieke situatie weergeven. Deze bevindingen zijn vervolgens teruggekoppeld naar de verhalenvertellers om te verifiëren of de persona's een compleet beeld schetsen. Door dit zorgvuldige proces streven we naar oplossingen die recht doen aan ieders verhaal en situatie.

"Hun verhalen, onze verantwoordelijkheid," zegt Elsje van de Weg van Thuis. "De veertig deelnemers hebben niet alleen hun dagelijkse leven besproken, maar ook hun gevoelens en benaderingen ten aanzien van hun situatie. We streefden ernaar om op basis van hun verhalen inzichten te geven aan de gemeente, zodat het zij inclusief beleid kunnen ontwikkelen dat kwetsbare groepen in onze stad steunt en sterker maakt."

Tien persona's

Het rapport introduceert tien persona's die zijn opgesteld op basis van de verhalen van veertig mensen met een (tijdelijk) laag inkomen. Deze persona's helpen de (communicatie)medewerkers van de gemeente om een beter beeld te vormen van de doelgroep die zij willen bereiken met communicatiemiddelen zoals kranten, websites en sociale media. Deze middelen zijn bedoeld als ondersteuning; niemand is echter een persona.

De sfeer was goed, en er wordt gekeken hoe we dit project een vervolg krijgt.

Lees het rapport 

We kunnen ons goed voorstellen dat meer mensen het rapport willen inzien!
Daarom stellen we het rapport graag als download voor je beschikbaar.

hoe kunnen we jou helpen?

We vinden het fijn om van jou te horen wat je ervan vond. Of het rapport herkenbaar en bruikbaar voor je is, en zo ja: hoe dan. Misschien heb je zelf wel een vergelijkbaar vraagstuk waar je mee aan de slag wilt. Ook dan horen we natuurlijk graag van je!