Bij jou Thuis

Verandering ontstaat gesprek voor gesprek. Dat biedt kansen en aanknopingspunten om elke dag en zelfs elke ontmoeting te gebruiken als moment waarop de gewenste ontwikkeling gestalte krijgt.

Thuis brengt je in contact met verschillende groepen mensen:

  • Initiatiefnemers - mensen die actief actie ondernemen.
  • Referentiegroep - een afvaardiging van diverse belanghebbenden, zoals studenten, docenten, lokale ondernemers, welzijnsorganisaties, of mensen in de cultuursector.
  • Publiek - toeschouwers met gevraagd of ongevraagd input of advies. 

Bij jou Thuis

Thuis wil en kan graag met je samenwerken om kansen gelijker te maken. Dat doen we met 

Experimenteren

kan binnen de kaders van het bestaande, als verbetering van wat er al gebeurt, of buiten bestaande kaders om een transitie op gang te brengen.

Vraagstukken onderzoekenIn een veranderende wereld ontwikkelt Thuis zich verder om een positieve bijdrage te leveren. 

Voorbeelden:

Tutku Yüksel ontving vrijdag 7 oktober van burgemeester Floor Vermeulen het Wagenings Erezilver tijdens haar afscheid bij Thuis. Zeven jaar geleden was zij één van de oprichters van Thuis, dé plek waar mensen zich inzetten om Wageningen en de wereld duurzamer en rechtvaardiger te maken.

Make It Happen

31-08-2021

Want to do something good for Wageningen: either for your own neighborhood, a specific group or for the whole city? And at the same time discover your strengths, develop skills and meet new people?