Bij jou Thuis

Verandering ontstaat gesprek voor gesprek. Dat biedt kansen en aanknopingspunten om elke dag en zelfs elke ontmoeting te gebruiken als moment waarop de gewenste ontwikkeling gestalte krijgt.

Thuis brengt je in contact met verschillende groepen mensen:

  • Initiatiefnemers - mensen die actief actie ondernemen.
  • Referentiegroep - een afvaardiging van diverse belanghebbenden, zoals studenten, docenten, lokale ondernemers, welzijnsorganisaties, of mensen in de cultuursector.
  • Publiek - toeschouwers met gevraagd of ongevraagd input of advies. 

Bij jou Thuis

Thuis wil en kan graag met je samenwerken om kansen gelijker te maken. Dat doen we met 

Experimenteren

kan binnen de kaders van het bestaande, als verbetering van wat er al gebeurt, of buiten bestaande kaders om een transitie op gang te brengen.

Vraagstukken onderzoekenIn een veranderende wereld ontwikkelt Thuis zich verder om een positieve bijdrage te leveren. 

Voorbeelden:

#Superdiversiteit = superinteressant en superwaardevol. Maar misschien ook wel superingewikkeld en superdynamisch...

Laten we eerlijk zijn: het leven kan soms ruk zijn. Mentale gezondheid is belangrijk voor iedereen. Maar je hebt soms ook inspiratie nodig, hoe pakken andere mensen het aan als ze zich neerslachtig voelen?

Wist je dat energiekosten voor mensen met een laag inkomen een veel groter percentage van hun inkomen vormen dan voor mensen met een hoog inkomen? Dat betekent feitelijk dat mensen die een hoog inkomen hebben veel minder last hebben van de hogere prijzen!